Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường

Ở điều kiện thường chất nào làm mất màu KMnO4

Chất làm sao sau phía trên làm mất màu hỗn hợp KMnO4 ở điều kiện kèm theo thường đc VnDoc soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan tới chất làm sao làm mất màu hỗn hợp KMnO4 ở điều kiện kèm theo thường. Cũng cũng như mang ra những content câu hỏi triết lý bài tập luyện tương quan tới chất sở hữu năng lực làm mất màu hỗn hợp KMnO4 .

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường

A. BenzenB. AxetilenC. MetanD. Toluen

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Axetilen với cơ chế CH ≡ CH phải làm mất màu hỗn hợp KMnO4 ở điều kiện kèm theo thường .3C2 H2 + 8KM nO4 + 4H2 O → ba ( COOH ) 2 + 8M nO2 + 8KOH

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch?

A. Benzen .B. Metan .C. Etan .D. Etilen .Xem câu trả lời

Đáp án D

3C2 H4 + 2KM nO4 + 4H2 O → 3C2 H4 ( OH ) 2 + 2M nO2 + 2KOH

Câu 2. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch thuốc tím là

A. Etilen, axetilen, anđehit fomic, stirenB. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumenC. Benzen, but-1-en, axit fomic, toluenD. Butan, but-1-in, stiren, axit axeticXem lời giải

Đáp án A

Câu 3. Cho các chất sau: toluen, stiren, benzen. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất có thể nhận ra các hợp chất trên là

A. hỗn hợp Br2 .B. hỗn hợp AgNO3 / NH3 .C. hỗn hợp KMnO4 .D. hỗn hợp NaOH .Xem câu trả lời

Đáp án C

Dùng thuốc thử độc tôn là hỗn hợp KMnO4 hoàn toàn có thể nhận ra những vật chất bên trên .Toluen làm mất màu hỗn hợp thuốc tím lúc đun ấm .C6H5CH3 + 2KM nO4 → C6H5COOK + KOH + 2M nO2 + H2OStiren làm mất màu hỗn hợp thuốc tím ở gần nhiệt độ thường .3C6 H5 – CH = CH2 + 10KM nO4 → 3C6 H5COOK + 3K2 CO3 + 10M nO2 + KOH + 4H2 OBenzen ko phản động lại sở hữu hỗn hợp thuốc tím ở mỗi điều kiện kèm theo .

Câu 4. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng

A. benzenB. toluenC. propanD. metanXem lời giải

Đáp án B

Chất làm sao sau phía trên làm mất màu hỗn hợp KMnO4 lúc đun ấm toluenC6H5CH3 + 2KM nO4 → H2O + KOH + 2M nO2 + C6H5COOK

Câu 5. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. PropenB. ToluenC. AxetilenD. Stiren .Xem lời giải

Đáp án B

Toluen chỉ làm mất màu hỗn hợp thuốc tím lúc đun ấm .

C6H5CH3 + 2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow} C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

——————————————–Trên phía trên VnDoc sẽ ra mắt đến những hành khách Chất như thế nào sau phía trên làm mất màu hỗn hợp KMnO4 ở điều kiện kèm theo thường. Để hoàn toàn có thể nâng quá cao hiệu quả vào học hành, VnDoc xin trình làng đến những du khách học viên dữ liệu Chuyên đề Hóa học 11 …

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan dưới đây:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *